Σχετικά με την Ergobyte

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. προσφέρει υψηλής ποιότητας λογισμικό και διαδικτυακές υπηρεσίες στον κλάδο Υγείας. Το προϊόν της «Ασκληπιός», ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείων, χρησιμοποιείται ευρέως από ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική της υπηρεσία «Γαληνός» είναι η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων φαρμάκων στην Ελλάδα, δίνοντας πληροφόρηση σε χιλιάδες επαγγελματίες Υγείας καθημερινά.

Log In